Här finner ni som tävlande aktiva och föreningar information för att anmäla er och delta i Inomhus-SM 2022 på Telekonsult Arena i Växjö. Informationen uppdateras löpande.

Inbjudan


Tävlingsarena

Telekonsult Arena, Hejaregatan 9, 352 46 Växjö. Vikttävlingen och uppvärmning sker i Växjö Tipshall, entré via Telekonsult Arena.

Datum

25–27 februari 2022.
Starttid fredag: 17.00.
Sluttid söndag: 16.00.

Anmälan

Anmälan sker via www.friidrottsanmalan.se senast tisdagen den 15 februari 2022*.

*För att en gren ska ha SM-status krävs att minst tre tävlande från minst tre olika föreningar har anmält sig vid anmälningstidens utgång. Om någon gren inte uppfyller detta krav kommer grenen att avlysas och inga efteranmälningar accepteras. Regel C 2.1.22 för SM-tävlingar.

Avgift

Anmälningsavgiften är 200 kr per deltagare och gren. Avgiften faktureras till föreningen i efterhand.

Efteranmälan

Efteranmälan mottages i de fall det inte leder till en extra tävlingsomgång, dock senast 60 minuter (90 minuter för stavhopp) före tävlingsstart mot en avgift på 500 kr per deltagare och gren.

Dagsprogram

Fredag 25 februari 2022

Kvinnor        Män

400 m fö        400 m fö

800 m fö        800 m fö

3000 m fi      3000 m fi

Vikt                Vikt

Lördag 26 februari 2022

Kvinnor        Män

60 m              60 m

200 m fö        200 m fö

400 m fi         400 m fi

800 m fi         800 m fi

1500 m fö     1500 m fö

Stav               Höjd

Längd            Tresteg

Kula               Kula

Söndag 27 februari 2022

Kvinnor        Män

200 m fi         200 m fi

1500 m fi      1500 m fi

60 m häck     60 m häck

Höjd              Stav

Tresteg          Längd

Behörighet

Enbart aktiva som representerar en förening som är medlem i Svenska Friidrottsförbundet kan delta i SM.

Utländsk medborgare kan vara SM-behörig om nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år
  2. har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och
  3. inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.

Kontakta frida.lindstrom@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till.

Föreningstält/massagebänk

De föreningar som önskar sätta upp föreningstält och/eller massagebänk kommer vi att erbjuda plats i Växjö Tipshall under lördagen och söndagen. Önskar ni sätta upp massagebänk även under fredagen går det bra att göra det i Telekonsult Arena denna dag. Anmälan om detta måste göras senast 15 februari 2022 till ism2022@ifkvaxjo.se

Ledare

Varje klubb får ha en ledare per anmäld aktiv plus en. Ledarna skall föranmälas med namn, senast den 15 februari 2022 i detta formulär. Ledare/tränare som ej är föranmälda kommer att få lösa entré.

Biljetter

Kommer att finnas till försäljning via Tickster från den 1 december. Info via smfriidrott.com och biljetter via tickster.com

Välkommen till Inomhus-SM i Växjö 25–27 februari 2022!

Köpknapp